Zwangerschapscontroles

Standaard zijn er elf controles bij de verloskundige tijdens de zwangerschap. Tijdens elke controle doet de verloskundige lichamelijk onderzoek naar de groei en ontwikkeling van de baarmoeder en van het kind. Ook meet de verloskundige de bloeddruk. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

In onderstaand schema zie je wat het programma van de verloskundige is bij een normaal verlopende zwangerschap.

Het Screeningsgesprek

Het screeningsgesprek vindt plaats bij ongeveer 8 weken zwangerschap en is bedoeld om je voor te lichten over de mogelijkheden die er zijn rondom prenataal onderzoek. Tijdens dit gesprek geeft de verloskundige je informatie over de mogelijke testen en bekijken we samen wat de afwegingen kunnen zijn voor het wel of niet inzetten van deze testen. Het is goed om je vooraf in te lezen over de mogelijkheden zodat wij je eventuele vragen kunnen beantwoorden. Belangrijk om te weten is dat dit gesprek niet bedoeld is om jou een advies te geven om wel of niet te testen, maar alleen om je de volledige informatie te verschaffen zodat jullie zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.
In combinatie met dit screeningsgepsrek word je een vroege echo aangeboden. Dit is een echo waarbij gekeken wordt of het hartje van de baby klopt, hoe ver de zwangerschap ongeveer gevorderd is en of deze op de juiste plek, namelijk in de baarmoeder, zit. De kosten voor deze echo worden niet vergoed door de verzekering en bedragen €40,00.

De Intake

Het intakegesprek bij ons vindt plaats bij ongeveer 10 weken zwangerschap. Tijdens deze eerste controle krijg je eerst een echo. In totaal duurt de intake ongeveer 1,5 uur.

  • De eerste zwangerschapscontrole begint met het maken van een echo. Op de echo is zichtbaar of het hartje van je baby klopt en bepalen we aan de hand van de groei van de baby wat je uitgerekende datum zal zijn.
  • Na de echo krijg je een gesprek met de verloskundige. Wij informeren naar je medische voorgeschiedenis, de gezondheid van jouw partner en van beide families. Tevens informeren we naar je sociale situatie en eventuele eerdere zwangerschappen, bevallingen, miskramen en/of abortussen.
  • Na het intakegesprek geeft de verloskundige een aantal adviezen over voeding en leefstijl tijdens de zwangerschap.
  • De bloeddruk wordt gemeten.
  • Verder is er natuurlijk ruimte om al je vragen te stellen.
  • Tenslotte krijg je van ons een labotoriumformulier om je bloed te laten onderzoeken op drie infectieziekten: Lues, Hepatitis B en HIV. Verder controleren wij welke bloedgroep je hebt, het ijzergehalte, glucose en of je antistoffen in je bloed hebt zitten die daar niet horen.
  • Als je dat wilt kunnen wij je dan ook een laboratoriumformulier meegeven om bloed af te nemen voor de combinatietest of de NIPT.

Wanneer je het screeningsgesprek en de intake combineert met het maken van de echo zullen deze altijd plaatsvinden op locatie IJburg of van Swinden.

Vervolgcontroles

Tijdens de zwangerschap heb je nog ongeveer elf vervolgcontroles. Je komt hiervoor op de locatie het dichtst bij je huis. De vervolgcontroles duren 15 minuten. In het begin kom je elke zes weken op controle, maar naarmate de zwangerschap vordert steeds frequenter. Tijdens de controles behandelen we je vragen en staan we stil bij jouw ervaringen en wensen. Daarnaast kunnen we je de nodige tips en adviezen geven bij zwangerschapsklachten.

Goed om te weten: het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een extra controle of extra tijd te reserveren als je persoonlijke situatie hierom vraagt. Dit kan je tijdens je controle aangeven bij de verloskundige of bellen met de assitente om deze in te plannen.

De volgende onderzoeken worden standaard gedaan in de zwangerschap

Bloeddruk

Bij elke controle wordt de bloeddruk gemeten. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is heel normaal, maar kan soms wat vervelende klachten geven zoals duizeligheid en flauwvallen. Een hoge bloeddruk kan een reden zijn voor extra onderzoek.

Beoordelen van de groei en ontwikkeling van de zwangerschap

Bij elke controle wordt naar de groei van de baarmoeder gevoeld. Zo controleren we of jouw kind voldoende groeit. Vanaf de derde maand luisteren we met behulp van de zogenaamde doptone naar de harttonen van je kind. In de laatste maanden van de zwangerschap onderzoeken we de ligging van je kind en voelen we naar de indaling van de baby in het bekken.

Bloedonderzoek

Als er een indicatie voor is, zullen we in de tweede helft van de zwangerschap, bij 24 weken, het suikergehalte testen. Bij 30 weken zwangerschap onderzoeken we bij iedereen het ijzergehalte in het bloed.

Echo onderzoek

Naast de termijnecho, eventueel de combinatietest of NIPT en de 20 weken echo zal op indicatie aanvullend echoscopisch onderzoek plaatsvinden. Vind je het zelf leuk om extra echo’s te laten maken dan kan dit op eigen kosten bij een pretechocentrum.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op