Zwangerschapscontroles

Standaard zijn er elf controles bij de verloskundige tijdens de zwangerschap. Tijdens elke controle doet de verloskundige lichamelijk onderzoek naar de groei en ontwikkeling van de baarmoeder en van het kind. Ook meet de verloskundige de bloeddruk. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

In onderstaand schema zie je wat het programma van de verloskundige is bij een normaal verlopende zwangerschap.

Zwangerschapscontroles schema

De Intake

Het intakegesprek bij ons vindt plaats bij ongeveer 10 weken zwangerschap. Tijdens deze eerste controle krijgt je eerst een echo. In totaal duurt de intake ongeveer 1,5 uur.

 • De eerste zwangerschapscontrole begint met het maken van een echo. Hiermee kunnen we vaststellen hoe lang je zwanger bent. Op de echo is zichtbaar of het hartje van je baby klopt, of de zwangerschap op de juiste plek zit (dus in de baarmoeder) en hoeveel baby’s het zijn.
 • Na de echo krijg je een gesprek met de verloskundige. Wij informeren naar je medische voorgeschiedenis, de gezondheid van jouw partner en van beide families. Tevens informeren we naar je sociale situatie en eventuele eerdere zwangerschappen, bevallingen, miskramen en/of abortussen.
 • Na het intakegesprek geeft de verloskundige een aantal adviezen over voeding en leefstijl tijdens de zwangerschap.
 • Ook geeft de verloskundige informatie over onderzoeken die mogelijk zijn tijdens de zwangerschap.
 • De bloeddruk wordt gemeten.
 • Verder is er natuurlijk ruimte om al je vragen te stellen.
 • Tenslotte krijg je van ons een labotoriumformulier om je bloed te laten onderzoeken op drie infectieziekten: Lues, Hepatitis B en HIV. Verder controleren wij : welke bloedgroep je hebt, het ijzergehalte, glucose en of je antistoffen in je bloed hebt zitten die daar niet horen.
 • Als je dat wilt kunnen wij je dan ook een laboratoriumformulier meegeven om bloed af te nemen voor de combinatietest.

Vervolgcontroles

Tijdens de zwangerschap heb je nog ongeveer elf vervolgcontroles. Je mag bij ons in de praktijk kiezen hoe je hieraan invulling wil geven. Kies je voor Centering pregnancy dan zullen je vervolgcontroles op vaste momenten in groepsverband zijn ( de duur is dan circa 2 uur). Kies je ervoor je vervolgcontroles één op één te hebben dan kom je hiervoor op de locatie het dichtst bij je huis. De vervolgcontroles duren dan 15 minuten. In het begin kom je elke zes weken op controle, maar naarmate de zwangerschap vordert steeds frequenter. Tijdens de controles behandelen we je vragen en staan we stil bij jouw ervaringen en wensen. Daarnaast kunnen we je de nodige tips en adviezen geven bij zwangerschapsklachten.

Goed om te weten: het is mogelijk om een afspraak te maken voor een extra controle of extra tijd te reserveren als je persoonlijke situatie hierom vraagt.

De volgende onderzoeken worden standaard gedaan in de zwangerschap:

 • Bloeddruk
  Bij elke controle wordt de bloeddruk gemeten. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is heel normaal, maar kan soms wat vervelende klachten geven zoals duizeligheid en flauwvallen. Een hoge bloeddruk kan een reden zijn voor extra onderzoek.
 • Beoordelen van de groei en ontwikkeling van de zwangerschap
  Bij elke controle wordt naar de groei van de baarmoeder gevoeld. Zo controleren we of jouw kind voldoende groeit. Vanaf de derde maand luisteren we met behulp van de zogenaamde doptone naar de harttonen van je kind. In de laatste maanden van de zwangerschap onderzoeken we de ligging van je kind en voelen we naar de indaling van de baby in het bekken.
 • Bloedonderzoek
  Als er een indicatie voor is, zullen we in de tweede helft van de zwangerschap, bij 24 weken, het suikergehalte testen. Bij 30 weken zwangerschap onderzoeken we bij iedereen het ijzergehalte in het bloed.
 • Echo onderzoek
  Naast de termijnecho en eventueel de combinatietest en de 20 weken echo zal op indicatie aanvullend echoscopisch onderzoek plaatsvinden. Vind je het zelf leuk om extra echo’s te laten maken dan kan dit op eigen kosten bij een pretechocentrum.