Vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Dit geldt voor de zwangere bij wie de combinatietest en/of NIPT wees op een verhoogd risico op een kind met een chromosoomafwijking.

Vlokkentest

Bij de vlokkentest neemt de gynaecoloog via de vagina of via de buikwand een klein stukje placentaweefsel weg. Dit wordt onderzocht op chromosoomafwijkingen.

  • Hoe lang duurt de ingreep? 15 tot 20 minuten.
  • Wanneer kan ik de test laten doen? Vanaf de elfde zwangerschapsweek.
  • Wie voert dit onderzoek uit? De gynaecoloog.
  • Risico op miskraam? Door de vlokkentest bestaat er een kleine kans op een miskraam, dit risico bedraagt 0,5%.
  • Wanneer is de uitslag bekend? Na ongeveer 5 tot 10 dagen.

Als een afwijking wordt gevonden

Bij een afwijkende uitslag – er is dan een chromosomenafwijking aangetoond – kan je kiezen voor een zwangerschapsafbreking. Tot de 14e week van de zwangerschap kan dit met een zuigcurettage gebeuren, na de 14e week krijg  je in het ziekenhuis vaginale tabletten om het lichaam de zwangerschap te laten afstoten.

Vruchtwaterpunctie

Bij de vruchtwaterpunctie wordt via de buikwand een beetje vruchtwater afgenomen. De cellen in dit vruchtwater worden onderzocht op chromosoomafwijkingen.

  • Hoe lang duurt de ingreep? 15 tot 20 minuten.
  • Wanneer kan ik de test laten doen? Vanaf de 16e week
  • Wie voert dit onderzoek uit? De gynaecoloog.
  • Risico op miskraam? De vruchtwaterpunctie brengt een miskraamrisico met zich mee van 0,3%.
  • Wanneer is de uitslag bekend? De uitslag van een sneltest, voor chromosoomafwijkingen en het geslacht is na 3 tot 5 werkdagen bekend, afhankelijk van de dag van de afname. U krijgt 3 tot 7 werkdagen na de test telefonisch een uitslag. Met deze test worden echter niet alle chromosomen onderzocht. Daarom krijg je na  3 weken de definitieve uitslag van de vruchtwaterpunctie, na onderzoek van alle chromosomen.

Als een afwijking wordt gevonden

Als na een vruchtwaterpunctie blijkt dat er een chromosoomafwijking is en je kiest ervoor om de zwangerschap af te laten breken, is de zwangerschap al te ver gevorderd om deze door middel van een curettage te laten afbreken en zal de bevalling met medicijnen ingeleid moeten worden.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op