Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

In Nederland krijgen alle zwangere de optie om de gezondheid van hun ongeboren kindje te laten onderzoeken. Een deel van die onderzoeken bestaat uit een kansberekening, waarbij jullie individuele kans wordt bepaald op het krijgen van een kindje met één van de volgende chromosomale afwijkingen.

Chromosomale afwijkingen

De test berekent het risico op het krijgen van een kind met een chromosomale afwijking. Het gaat hierbij om:

De Niet Invasieve Prenatale Test

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedtest bij de zwangere. In het bloed wordt gekeken naar het DNA van de placenta. Dit komt bijna altijd overeen met het DNA van de baby. Door dit te onderzoeken wordt gekeken of de baby verdacht wordt van chromosomale afwijkingen. De NIPT is veilig voor de zwangerschap en geeft dus geen risico op een miskraam.

Wanneer: De NIPT kan vanaf de 10week van de zwangerschap worden ingezet.

Kansberekening

Ook de NIPT is een kans berekening maar is zeer nauwkeurig. Wanneer de uitslag niet afwijkend wordt bevonden klopt deze bijna altijd. Minder dan 1 op de 1000 zwangeren is toch zwanger van een kind met een chromosomale afwijking.
Indien de baby wel wordt verdacht van een chromosomale afwijking verschilt de kans dat deze uitslag klopt per syndroom. Wordt de baby verdacht van Downsyndroom is de kans dat dit klopt 90%, voor Edwardssyndroom is dit 90% en voor Patausyndroom 50%. De vruchtwaterpunctie of de vlokkentest zal in dit geval zekerheid moeten geven.

Nevenbevindingen

De NIPT concentreert zich vooral op drie chromosoomafwijkingen: Downsyndroom (trisomie 21), Edwardssyndroom (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13). De NIPT kan echter ook andere aandoeningen opsporen. Dit kan bij het kind zijn, in de placenta en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. We noemen dit nevenbevindingen. Je kiest zelf of je ook de nevenbevindingen wilt laten testen.

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

De kosten

Sinds 1 april 2023 is de Trident2-studie waar de NIPT vijf jaar lang onder heeft gevallen, gestopt. Dat betekent dat er op dit moment geen kosten meer verbonden zijn aan de NIPT.

Wie betaalt de NIPT dan?
Het counselingsgesprek dat je met ons hebt om te besluiten of je wel of niet de NIPT wilt laten afnemen wordt vergoed door de verzekering.
De NIPT zelf wordt betaald door de overheid.
Als blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, bijvoorbeeld een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, dan wordt dit vervolgens weer vergoed door de verzekering.

 

Kijk voor meer informatie over de NIPT op www.pns.nl

Wilt u meer informatie?

Neem contact op