Combinatietest

In Nederland krijgen alle zwangere de optie om de gezondheid van hun ongeboren kindje te  laten onderzoeken. Een deel van die onderzoeken bestaat uit een kansberekening, waarbij jullie individuele kans wordt bepaald op het krijgen van een kindje met één van de volgende chromosoomafwijkingen.

Chromosomenafwijking

De test berekent het risico op het krijgen van een kind met een chromosomenafwijking. Het gaat hierbij om:

  • Downsyndroom –   hierbij is er een extra chromosoom 21 (trisomie)
  • Edwardsyndroom – hierbij is er een extra chromosoom 18
  • Patausyndroom –   hierbij is er een extra chromosoom 13

Het onderzoek

Door middel van een echo wordt de dikte van de nekplooi van de baby opgemeten. Dit is een dun laagje vocht in de nekregio. Ook wordt de concentratie van twee stoffen uit het bloed van moeder bepaald. In combinatie met de leeftijd van de moeder wordt zo een individuele kans berekend op een kindje met één van de drie chromosomenafwijkingen. Voor elke chromosoomafwijking krijg je dus een aparte kansberekening

Wanneer:   De nekplooimeting kan echografisch worden uitgevoerd tussen 11e de 14e week van de zwangerschap. Bloedafname tussen de 9e en de 13e week.

 

Kansberekening

De combinatietest geeft een persoonlijke berekening van het risico op een aangedaan kindje per zwangerschap en is 95% nauwkeurig. De uitslag blijft  echter een kansberekening en geeft geen volledige zekerheid.
Bij een kans groter dan 1 op 200 is er sprake van een verhoogd risico. Na een verhoogd risico wordt er een vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Als de uitslag van deze test afwijkend is dan wordt er een vlokkentest of vruchtwaterpunctie geadviseerd.

Vergoeding

De combinatietest komt, als jullie hiervoor kiezen, voor alle zwangere vrouwen voor eigen rekening (ongeveer € 163,-). Bij een verhoogd risico, danwel een medische indicatie wordt het vervolgonderzoek wel vergoed vanuit de basisverzekering.