Combinatietest

Door middel van een echo wordt de dikte van de nekplooi van de baby opgemeten. Dit is een dun laagje vocht in de nekregio. Ook wordt de concentratie van twee stoffen uit het bloed van moeder bepaald. In combinatie met de leeftijd van de moeder wordt zo een individuele kans berekend op een kindje met één van de drie chromosomenafwijkingen. Voor elke chromosoomafwijking krijg je dus een aparte kansberekening. De combinatietest is veilig voor de zwangerschap en geeft dus geen risico op een miskraam.

Wanneer:   De nekplooimeting kan echografisch worden uitgevoerd tussen 11e de 14e week van de zwangerschap. Bloedafname tussen de 9e en de 13e week.

Kansberekening

De combinatietest geeft een persoonlijke berekening van het risico op een aangedaan kindje per zwangerschap en is 95% nauwkeurig. De uitslag blijft  echter een kansberekening en geeft geen volledige zekerheid.
Bij een kans groter dan 1 op 200 is er sprake van een verhoogd risico. Na een verhoogd risico wordt er een vervolgonderzoek aangeboden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Als de uitslag van deze test afwijkend is dan wordt er een vlokkentest of vruchtwaterpunctie geadviseerd.

Vergoeding

De combinatietest komt voor alle zwangeren die hiervoor kiezen voor eigen rekening (ongeveer € 163,-). Bij een verhoogd risico, danwel een medische indicatie wordt het vervolgonderzoek wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op