Prenataal Onderzoek

Tijdens de eerste controle krijg je informatie over mogelijke onderzoeken die tijdens de zwangerschap inzicht kunnen geven over de gezondheid van de baby. Deze onderzoeken zijn niet verplicht en worden zonder medische indicatie niet allemaal vergoed door de verzekering. De termijnecho en de 20-weken-echo worden wel standaard door de verzekeraar vergoed.

Termijnecho

Combinatietest

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Vlokkentest of vruchtwaterpunctie

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)