Miskraam

Bloedverlies in het begin van je zwangerschap geeft zorgen. Toch hoeft het niet te betekenen dat je een miskraam krijgt. Ongeveer de helft van de vrouwen met bloedverlies in de eerste drie maanden van de zwangerschap krijgt wel een miskraam. Op deze pagina lees je hier meer over.

Soms is het bloeden totaal onschuldig en komt het door de extra doorbloeding van de baarmoedermond en het slijmvlies van de vagina. Onder invloed van de zwangerschapshormonen worden de wanden van sommige bloedvaatjes dun en kunnen makkelijk openspringen.
Als er naast vaginaal bloedverlies ook acute of aanhoudende pijnscheuten links of rechts in jouw onderbuik zijn, kan dit duiden op een miskraam. Neem dan direct contact met ons op.

Miskraam

Een miskraam is het verlies van een niet levensvatbare vrucht. De eerste verschijnselen zijn vaak vaginaal bloedverlies. De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis. Door een gestoorde celdeling of andere afwijkingen kan het vruchtje zich niet verder ontwikkelen. De miskraam is een soort natuurlijk selectiesysteem met als doel vooral gezonde kinderen geboren te laten worden. Vroege miskramen komen vaak voor: 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in een miskraam.

Missed abortion

Het kan voorkomen dat bij de eerste echo een niet-levend vruchtje gevonden wordt. Dit heet een niet-vitale zwangerschap of een missed abortion.
Als het hartje bij de termijnecho klopt is de kans op een miskraam zeer klein, maar niet uitgesloten. Een echo vóór 7 weken zwangerschap (dat is 3 weken over tijd) geeft vaak nog geen duidelijkheid. Bij een vroege echo zal de echo daarom na enkele weken worden herhaald.

Bij een missed abortion zijn er drie mogelijkheden:

Wachten op spontane miskraam:

Als bij de echo blijkt dat het vruchtje niet levensvatbaar is, dan is het mogelijk om af te wachten tot de miskraam spontaan optreedt. Dit kan een heel goede keuze zijn, zowel lichamelijk, maar ook voor het verwerken van de miskraam. De miskraam begint met bloedverlies en pijnlijke krampen. Hoe lang het hele proces zal duren is net als een bevalling onvoorspelbaar. Voor en tijdens het uitstoten van het vruchtje kan het bloedverlies hevig zijn. Daarna stopt de pijn en het hevige bloedverlies. Belangrijk is om in contact te blijven met ons. We maken afspraken over wanneer je moet bellen.

Miskraam opwekkken met medicatie:

Als bij de echo blijkt dat het vruchtje niet levensvatbaar is, maar je niet wil wachten op een spontane miskraam, is er een mogelijkheid deze op te wekken met medicatie. Belangrijk om te weten is dat deze medicatie voorgeschreven moet worden door de gynaecoloog dus dat wij dit niet altijd direct voor je kunnen regelen. Het verloop van de miskraam is met medicatie vergelijkbaar met een spontaan op gang gekomen miskraam.

Curettage:

Na een echo waaruit blijkt dat het vruchtje niet levensvatbaar is, kan een curettage ook een keuze zijn. Hierbij wordt het weefsel via de vagina verwijderd met een zuigcurette. Meestal gebeurt dit onder plaatselijke verdoving. Soms onder algehele narcose. Deze procedure wordt ook gebruikt wanneer je lijf bij een miskraam niet al het weefsel heeft afgestoten en het bloedverlies te lang aanhoudt.

Als je besluit te kiezen voor medicatie of een curettage dan zullen wij een afspraak voor je plannen bij de gynaecoloog. Deze afspraak is binnen 1 week. Tijdens deze afspraak worden de voor- en nadelen van de keuze besproken en in geval van een curretage zal de datum voor de ingreep gepland worden.

Na een miskraam

  • Na een miskraam herstelt het lichaam zich meestal snel. Gedurende 2 weken kan je nog wat bloedverlies en bruinige afscheiding houden.
  • Geestelijk kan een miskraam een behoorlijke klap zijn. De verwerking van het verlies van de zwangerschap is een rouwproces.
  • Gevoelens van ongeloof, verwarring, boosheid, moedeloosheid, teleurstelling kunnen na een miskraam intensief aanwezig zijn. Ook kan je schuldgevoelens hebben en je afvragen wat je verkeerd hebt gedaan. Uiteraard blijft de beleving van een miskraam persoonlijk en zal afhangen van jouw karakter en situatie.
  • Belangrijk is in contact te blijven met ons en eventueel telefonisch of op de praktijk een afspraak te maken.
  • Ook nodigen we je uit om bij ons een afspraak te maken voor het kinderwensspreekuur om samen te bespreken hoe je uitgangssituatie is voor een eventuele volgende zwangerschap.

Volgende zwangerschap

  • Een volgende zwangerschap kan lichamelijk gezien direct na de miskraam. Toch kan het goed zijn om een eerste menstruatie, deze komt meestal 4-6 weken na de miskraam, af te wachten. Dit om jezelf tijd te gunnen om zowel lichamelijk als geestelijk voldoende te herstellen. De kans op een goede zwangerschap na een miskraam is net zo groot als wanneer je geen miskraam gehad hebt.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op