Praktijk

Tijdens de zwangerschap begeleid worden door de verloskundige én de gynaecoloog?! Verloskunde Centrum Nova is de enige praktijk in Amsterdam Oost die dit mogelijk maakt. Een uniek samenwerkingsverband van verloskundigen en gynaecologen van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, locatie Oost (OLVG) waarin we samen streven naar de best mogelijke zorg voor onze zwangeren.

Verloskundecentrum NOVA Amsterdam is de eerste praktijk in Nederland waar gynaecologen en verloskundigen op deze manier samen één team vormen. Gezamenlijk zorg leveren betekent voor ons dat we samen met jou kijken wat passende zorg is specifiek voor jouw zwangerschap waarin jouw wensen en behoeftes centraal staan. Dit geldt voor een gezonde zwangerschap, maar ook voor vrouwen die tijdens de zwangerschap of bevalling extra medische zorg nodig hebben. Al tijdens je intake bij ons zijn de verloskundige en gynaecoloog er samen verantwoordelijk voor dat er een passend ‘zorgpad’ voor je gemaakt wordt.

Op deze manier biedt  Verloskundecentrum NOVA zwangere vrouwen het beste van twee werelden: de laagdrempeligheid en persoonlijke benadering van een verloskundigenpraktijk – met de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding thuis of in het ziekenhuis te bevallen – én de specialistische medische begeleiding van het ziekenhuis waar nodig.

Wie zijn wij

Spreekuurlocaties

Voorlichting in Turks of Marokkaans

Schrijf je direct in

Klachtenregeling

Links