Thuis of ziekenhuis

Zowel thuis bevallen als bevallen in het ziekenhuis heeft voor- en nadelen. Wij vinden het belangrijk dat jij daar bevalt waar jij je veilig en ontspannen voelt. We weten immers dat ontspanning zorgt voor optimale weeën en daarmee een grotere kans op een voorspoedige bevalling.

Houd wel altijd rekening met beide opties. Soms gaat een bevalling opeens zo snel dat we niet meer naar het ziekenhuis kunnen en soms ontstaan er tijdens de bevalling complicaties waardoor een thuisbevalling niet meer verantwoord is. In dat geval moeten we verplaatsen naar het ziekenhuis.

 • Bevallen in je eigen omgeving geeft vaak een gevoel van meer vrijheid. Je bent jezelf thuis en voelt je minder geremd.
 • Als er noodsituaties ontstaan hebben wij alle middelen en trainingen om aan zowel moeder als baby eerste opvang te verlenen.
 • Als er complicaties optreden is dit meestal in een vroeg stadium van de bevalling en kunnen we met eigen vervoer naar het ziekenhuis. In een laat stadium of spoedgeval ga je met de ambulance.
 • Bij spoed kunnen wij altijd in het OLVG Oost terecht. Je bent in nood in maximaal 30 minuten op de verloskamers.
 • Thuis kun je geen medicamenteuze pijnstilling krijgen.
 • Uit onderzoek blijkt dat thuis bevallen net zo veilig is als bevallen in het ziekenhuis.
 • Als je thuis in bad wil bevallen kan je hiervoor een bevalbad huren.
 • De kraamverzorgster assisteert ons tijdens de bevalling en blijft daarna bij jullie tot alles goed gaat.
 • Je begint je bevalling altijd thuis. Wij gaan met jou naar het ziekenhuis als we verwachten dat de baby binnen enkele uren geboren wordt.
 • In geval van complicaties hoef je niet in een laat stadium van de bevalling verplaatst te worden, je bent immers al in het ziekenhuis.
 • Bij een ongecompliceerde bevalling zonder pijnstilling begeleiden wij jouw bevalling. Er komt een verpleegkundige of kraamverzorgster van het ziekenhuis om ons te assisteren bij de bevalling.
 • ‘s nachts en in het weekend zijn specialisten (gynaecoloog, kinderarts, anesthesist) niet altijd in het ziekenhuis, zij moeten soms van huis komen.
 • Het kan zijn dat het ziekenhuis van jouw keuze vol is. Is dit het geval zullen we uit moeten wijken naar een ander ziekenhuis. Ons samenwerkingsverband met het OLVG Oost garandeert niet dat je daar kan bevallen.
 • In het OLVG Oost en Bevalcentrum West kan je, mits je geen medische indicatie hebt in bad bevallen.
 • Als de bevalling zonder grote complicaties verloopt, ga je dezelfde dag naar huis.
 • Als je poliklinisch bevalt heb je een eigen bijdrage van ongeveer 350 euro. Je krijgt achteraf de factuur van het ziekenhuis thuis gestuurd.
 • Sommige aanvullende zorgverzekeringen dekken deze eigen bijdrage. www.independer.nl
 • Als je medische indicatie tijdens de zwangerschap al ontstaan is bel je bij het begin van je bevalling rechtstreeks met het ziekenhuis.
 • Is je zwangerschap bij ons geweest, maar moet je ingeleid worden dan meld je jezelf op afgesproken datum en tijd en start het ziekenhuis de bevalling met je op.
 • Een medische indicatie kan ook ontstaan tijdens de bevalling, wij dragen de zorg dan over aan het ziekenhuis. Als je nog thuis bent betekent dit dat je naar het ziekenhuis toe moet. Wij gaan altijd met je mee om de zorg over te dragen.
 • Het vervoer naar het ziekenhuis (ambulance of eigen vervoer) hangt af van de urgentie en het stadium van de bevalling.
 • Een verzoek om pijnstilling is ook een medische indicatie. Dit betekent dus dat we je bevalling overdragen aan het ziekenhuis.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op